Genezo
Eliro
Nombroj
Levidoj
Readmono
Josuo
Juĝistoj
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reĝoj
2 Reĝoj
1 Kroniko
2 Kroniko
Ezra
Neĥemja
Ester
Ijob
Mateo
Marko
Luko
Johano
Agoj
Romanoj
1 Korintanoj
2 Korintanoj
Galatoj
Efesanoj
Filipianoj
Koloseanoj
1 Tesalonikanoj
2 Tesalonikanoj
1 Timoteo
2 Timoteo
Tito
Filemon
Hebreoj
Jakobo
1 Petro
2 Petro
1 Johano
2 Johano
3 Johano
Judas
Apokalipso
Psalmo
Sentencoj
La Predikanto
Alta Kanto
Jesaja
Jeremia
Plorkanto
Jeĥezkel
Daniel
Hoŝea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Miĥa
Naĥum
Ĥabakuk
Cefanja
Ĥagaj
Zeĥarja
Malaĥi


Ĉi tiuj ZIP-arkivoj enhavas MP3-dosierojn por ĉiu ĉapitro de la Biblio. Ili estas kreitaj per komputila voĉsintezado. Bonvolu sciigi min, se vi scias metodon plibonigi prononcon.

Mi havas intencon disponigi iam version, voĉlegitan de homoj. Se vi dividas mian intencon, havas mikrofonon kaj volas partopreni por voĉlegi kelkajn Bibliajn librojn, bv. kontakti min.